IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Secția Consultații  Examen Medical pentru șoferi

Examen Medical pentru șoferi

Anexa nr.2

la Ordinul MS nr.79

                                                                                                   din 20.03.2009


Regulamentul

privind ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere


1. Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.12 din 19.01.2009 Pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere şi stabileşte ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.


2. Examinarea medicală are drept scop determinarea aptitudinilor fizice şi mentale necesare pentru conducerea vehiculului.


3. Nu se efectuează examinarea medicală în caz de:

  1. afecţiuni acute sau acutizarea bolilor cronice;

  2. boli infecţioase sau venerice în perioada de contagiozitate.

4. Comisia activează zilnic în sediul secţiei consultaţii de la 10.00 – 12.00.


5. Persoana care solicită examinarea medicală primară sau reexaminarea medicală prezintă:

a) Buletinul de identitate (copie şi original);

         b) Adeverinţa de recrut tip nou, livretul militar (supuşii militari);

c) Permisul de conducere (copie şi original) la reexamenare;

d) Conform programării, 2 fotografii se realizează la momentul examinării medicale;

e) Extrasul din fişa medicală de ambulator (F 027 e) se eliberează de către medicul de familie, pe lista căruia este înregistrată persoana care solicită examinarea medicală, se confirmă prin semnătură şi aplicarea parafei medicului de familie şi şefului secţiei medicină de familie/Centrului de Sănătate.

f) Avizele consultative privind starea sănătăţii narcologice şi psihiatrice eliberate de către Instituţiile Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie; Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie şi de cabinetele narcologice şi psihiatrice teritoriale (copie şi original);

6. Durata examenului medical, inclusiv eliberarea adeverinţei medicale de prezentare în inspectoratul auto de Stat, formularul F-083/e se va desfăşura în termen de până la 3 zile.


7. Copiile actului de identitate, permisului de conducere (după caz), avizelor consultative privind starea sănătăţii narcologice şi psihiatrice; adeverinţei medicale a conducătorului vehiculului (F 083 e) şi extrasul din fişa medicală de ambulator (F 027 e) se păstrează în instituţia medicală (la preşedintele comisiei) în modul stabilit de actele normative în vigoare pe o perioadă de 3 ani.