IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Secția Consultații  Programul de activitate

Programul de activitate


Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Asistenţa medicală specializată de ambulator este racordată la sistemul de programare !


Programarea vizitelor persoanelor asigurate se realizează în mod prioritar

 • organizarea procesului de programare la medicul specialist de profil conform înscrierii efectuate telefonic
 • nemijlocit de către pacient la adresare sau persoana numită responsabilă la registratură
 • în baza biletului de trimitere al medicului de familie, inclusiv prin intermediul sistemului electronic on-line în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară


Registratura.Telefon: 0 (243)2 69 21Programul de lucru:


08.00 – 08.30. Şedinţa matinală.

09.00 – 12.00 .Programarea conform planului de trimitere a bolnavilor la consultaţie şi tratament de staţionar în IMSP Republicane.

09.30 – 12.00. Examenul medical obligatoriu pentru angajarea în lucru la întreprinderile  particulare, comerciale, cu regim special, prin contract.


Pentru examinarea medicală persoana prezintă:


 • cererea solicitantului

 • buletinul de identitate cu viza de reşedinţă

 • adeverinţa de recrut tip nou, livretul militar (supuşii militari)

 • extrasul din fişa medicală (F-025/e)

 


10.00 – 12.00 Examinărea medicală al doritorilor de a obţine permise de conducere pentru auto– şi al conducătorilor mijloacelor de transport.


 Pentru examinarea medicală persoana prezintă:


 • buletinul de identitate cu viza de reşedinţă

 • adeverinţa de recrut tip nou, livretul militar (supuşii militari)

extrasul din fişa medicală (F-025/e)


12.00 – 13.00 Activitatea în Consiliul Medical Consultativ, programarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale de înaltă performanţă în cadrul IMSP Republicane/ municipale.


Pauza de masă 13.00 – 14.00


14.00- 16.00.Şedinţele  Consiliului medical teritorial, conferin ţele teoretice, conferinţele clinico- morfopatologice, comisia curativă de control, volantele cu şefii secţiilor, specialiştii raionali, asistentele superioare din staţionar, şedinţele de lucru în cadrul secţiei consultative – conform Planului de activitate.

 


14.00- 16.00.Organizarea şi efectuarea examenului medical obligatoriu al imigranţilor şi al cetăţenilor care emigrează peste hotare pentru angajarea provizorie în câmpul muncii.


Pentru examinarea medicală persoana prezintă:


 • cererea solicitantului în care se indica scopul plecării, angajarea în câmpul muncii, ţara angajatoare si profesia în care va activa;

 • buletinul de identitate cu viza de reşedinţă

 • adeverinţa de recrut tip nou, livretul militar (supuşii militari)

 • extrasul din fişa medicală (F-025/e)14.00- 16.00     LUNI,  MIERCURI,  VINERI .

Activitatea comisiei  psiho-narcologice.Comisia de profil psihonarcologic va elibera  certificate în următoarele cazuri:


 • eliberarea avizului narcologic pentru conducătorii mijloacelor de transport de pasageri şi mărfuri periculoase.

 • contingentului pereclitant în examenul periodic.

 • examinarea psihiatrică pentru dreptul de a procura şi purta arme.
 • investigaţia narcologică pentru dreptul de a purta armă.

 Pentru examinarea medicală persoana prezintă:


 • buletinul de identitate cu viza de reşedinţă

 • adeverinţa de recrut tip nou, livretul militar (supuşii militari)

 • extrasul din fişa medicală (F-025/e)


Persoana care trece examinarea medicală în prealabil achită plata în casa spitalului biroul nr. 301, pe contul instituţiei curative profilactice  amplasate în sediul secţiei consultative a IMSP SR Căuşeni suma conform  Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale HG nr. 1020 din  29.12.2011. Durata examenului medical, inclusiv eliberarea certificatului de sănătate şi a formularelor F-082/e, F-083/e ,F-086-1/e, F-086-2/e, F149/e se va desfăşura în termen de până la 3 zile.