IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Unitatea Primire Urgențe  Regulamentul de activitate

Regulamentul de activitate

Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Unității de Primire Urgentă

I.     Dispoziţii generale

1.    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Unității de Primire Urgentă (în continuare - Regulament) stabileşte modul de organizare şi acordare a primului ajutor şi asistenţa medicală de urgenţă pacienţilor care se prezintă la spital.

2.    Unitatea de Primire Urgentă se instituie în cadrul spitalelor raionale, şi spitalelor clinice sau de specialitate, care dispun de o structura complexă de specialităţi cu specificul maladiilor de urgenţă, dotare cu tehnică medicală corespunzătoare, personal specializat.

3.    Unitatea de Primire Urgentă este o subdiviziune a instituţiei medico- sanitare, destinată să acorde asistenţă medicală de urgenţă şi programată conform Protocoalelor Clinice şi standardelor medicale.

4.     Unitatea de Primire Urgentă este condus de şeful Secţiei Primire, numit prin ordinul Directorului instituţiei medicale, care poartă responsabilitate personală de întreagă activitate a Secţiei, calitatea acordării asistenţei medicale, calitatea completării documentaţiei medicale, conlucrării cu asistenţa medicală primară, Asistenţa Medicală Urgentă, subdiviziunile instituţiei medicale, păstrarea, evidenţa patrimoniului.

5.    In activitatea sa Unitatea de Primire Urgentă se conduce de legislaţia în vigoare, ordinele, dispoziţiile Ministerului Sănătăţii, deciziile Consiliului Raional ( Fondator), ordinele interne  şi de prevederile prezentului Regulamentul.

II.     Organizarea Unități de Primire Urgentă

6.       Unitatea de Primire Urgentă este amplasat de preferinţă pe un singur nivel, de regulă la primul. Amplasarea se face în legătură directă cu accesul principal în spital, serviciul de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, fapt ce va permite colaborarea directă şi rapidă cu blocul operator, serviciul de terapie intensivă, serviciile de radiologie, laborator şi explorări funcţionale, etc.

7.        Unitatea de Primire Urgentă reprezintă o structură unică, cu personal propriu, destinată primirii, triajului clinic, investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului urgenţelor critice şi necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulanţă, cu alte mijloace de transport sau la adresare personală.

8.        Unitatea de Primire Urgentă asigură asistenţă urgentă calitativa în termeni oportuni şi volum deplin în regim de 24/24 ore.

9.          Unitatea de Primire Urgentă este o structură integră cu dreptul de a-şi întări şi dezvolta baza tehnico-materială, fiind asigurată cu dispozitive medicale, care ar permite prestarea serviciilor medicale calitative, în volum deplin şi termeni oportuni.

10.     Unitatea de Primire Urgentă dispune de o rezervă de medicamente, dispozitive medicale pentru o perioadă de 7 zile, cît şi pentru acordarea asistenţei medicale în caz de declanşare a situaţiei excepţionale.

11.     Unitatea de Primire Urgentă asigură suport consultativ în domeniul medicinii de urgenţă, vizând conlucrarea cu asistenţa medicală primară, Asistenţa Medicală Urgentă, serviciul de poliţie, pompieri, cît şi subdiviziunile specializate ale instituţiei medicale, alte instituţii medicale, în scopul acordării optime şi calitative a asistenţei medicale de urgenţă şi programată.

12.     Unitatea de Primire Urgentă este dotată cu sursă autonomă de lumină, legătură radiotelefonică operativă/directă cu toate subdiviziunile spitalului, cu serviciul Asistenţă Medicală Urgentă, poliţie, pompieri.

13.     Structura minimă a Unității de Primire Urgentă va avea următoarele componente funcţionale:

a)      spaţiu de triaj clinic la intrarea în Unitatea de Primire Urgentă;

b)      spaţiu pentru primirea, stabilizarea şi monitorizarea pacienţilor aflaţi în stare

critică;

c)       spaţiu/spaţii destinate primirii, investigării, consultării, tratamentului şi

monitorizării pacienţilor care nu se află în stare critică;

d)      spaţiu/spaţii destinate internării de scurtă durată a pacienţilor;

e)       depozit pentru materiale şi medicamente;

f)        anexe social-sanitare;

g)       spaţii pentru personal (medici, asistenţi medicali).

III.      Funcţionarea Unității de Primire Urgentă

14. Procedura de primire a pacienţilor în cadrul Unității de Primire Urgentă:

14.1.           Unitatea de Primire Urgentă este deschis tuturor pacienţilor, care solicită acordarea asistentei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice.

14.2.  Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient, care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul Unității de Primire Urgentă şi stabilirea lipsei unei afecţiuni, care necesita îngrijiri medicale în cadrul Unității de Primire Urgentă şi eventuala internare a pacientului.

15.  Procedura de examinare şi investigare:

15.1.  La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din Unitatea de Primire Urgentă sunt examinaţi de medicii de garda după profil, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate, care urmează să fie solicitaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se considera necesar.

15.2.  În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încît rezultatele investigaţiilor sa fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul Secţiei de Primire Urgentă.

15.3.  în cazul pacienţilor aflaţi în stare critica sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, medicii de garda din spital sunt obligaţi sa se prezinte la Unitatea de Primire Urgentă în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul solicitat este implicat în acordarea asistentei medicale unui pacient aflat în stare critica în secţie sau în sala de operaţii. în astfel de cazuri, medicul solicitat va informa personalul din Unitatea de Primire Urgentă despre situaţia respectiva şi va primi telefonic date despre cazul aflat în subdiviziunea respectivă sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.

15.4.  În cazul pacienţilor stabili care se afla în Unitatea de Primire Urgentă, medicii specialişti solicitaţi din spital au obligaţia să răspundă solicitării în cel mult 60 de minute.

15.5.  Investigarea pacienţilor în Unitatea de Primire Urgentă are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice corecte, bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice.

15.6.  Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv şi în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.

15.7.  În cazul prezenţei în Unitatea de Primire Urgentă a mai multor pacienţi concomitent, asistenţa medicală se acordă conform principiilor de prioritizare stabilite în cadrul triajului. Pentru o mai bună organizare a procesului respectiv se recomandă marcarea pacienţilor (cod roşu - foarte urgent; galben - urgent; albastru - programat).

16.            Procedura de internare a pacienţilor, reţinerea sub observaţie sau externarea lor.

16.1.              Internarea de urgenţă a pacienţilor în spital se face doar prin intermediul Unității de Primire Urgentă, în urma întocmirii Fişei bolnavului de staţionar (F 003-e), examinării şi evaluării pacientului.

16.2.              Internarea se realizează, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în următoarele situaţii:

a)      la trimiterea medicului de familie;

b)      la trimiterea medicului specialist de profil;

c)       la trimiterea serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului republican „AVIASAN”, la solicitarea instituţiilor medicale, în cazurile cînd volumul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;

d)      la cererea directă, fără a fi trimis de o anumită instituţie medico-sanitară, în caz de urgenţe medico-chirurgicale.

17.     în raport cu posibilităţile de dotare şi de încadrare ale instituţiei medico- sanitare, medicul, după examinarea pacientului şi acordarea ajutorului medical, rezolvă cazul prin :

a)      trimiterea la domiciliu, atunci cînd spitalizarea nu este necesară.

b)      internarea în spital şi administrarea tratamentului de urgenţă.

transferarea în alt spital.