IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Posturi Vacante

Posturi Vacante

 


Aministrația IMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" anunță concurs pentru următoarele posturi vacante (din 25 iunie 2018) data limită 01 octombrie 2018:

-Șef de secție boli contagioase

-Șef de secție pediatrie

 

 

 

    Medici la următoarele specialități

Unitatea Primiri Urgente Medici Urgentiști Gărzi 2
Secția Pediatrie Medic Pediatru Zilnic 1
Secția Consultații Medic Geriatru Zilnic 1
Secția Consultații Medic Ortoped-traumatolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Oncolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Narcolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Fizioterapeut Zilnic 1
Secția Consultații Medic ORL Zilnic 1
Secția Obstetrică Medic Obstetrician-ginecolog Gărzi 1
Secția Reanimare Medic ATI Gărzi 1
Secția Terapie Acută Medic-Internist Zilnic 2
Secția Morfopatologie Medic morfopatolog Zilnic 1
Secția Obstetrică Medic Neonatolog Zilnic 1

La concurs pentru ocuparea unui post  vacant se pot înscrie persoanele,care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 -au cetățenia Republicii Moldova

-cunosc limba romănă scris sau vorbit

-sunt în capacitate deplină de exercițiu

-starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată prin certificat medical eliberat de medicul de familie

-nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni

-licențiat în specialitate pentru postul respectiv

 


Pentru ocuparea funcţiei vacante,  solicitantul  va prezenta următoarele documente obligatoare la data limită 30.09.2018:


 • Cererea de înscriere la concurs

 • Copia Diplomei de absolvire și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau înstruiri;

 • Copia Buletinului de identitate;

 • Copia Carnetului de muncă;

 • Pentru tinerii specialişti - Îndreptarea Ministerului Sănătăţii;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau cazier juridic 

 • Curriculum vitae

 • Certificat de categorie;

 • Certificat de examen medical care atestă starea sănătății.

 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă

 În cazul prezentării unui tînăr specialist la funcția vacantă cu îndreptare de la Ministerul Sănătății concursul la postul dat se anulează și va fi angajat tînărul specialist.


Date de contact:Natalia Garaba,secretarul comisiei de concurs.

Telefon mobil: 060001360  Telefon fix:0 243 26480


Aministrația IMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" informează despre lipsa de posturi vacante pentu specialişti cu studii medii speciale (asistente medicale) 

 

Secția Funcția Regim de lucru Posturi
Unitatea Primiri urgențe Asistentă medicală Gărzi 0
Terapie acută Asistentă medicală Gărzi 0
Laborator urgențe Felcer-laborant Gărzi 0
Reanimare Asistentă medicală Zilnic 0

La concurs pentru ocuparea unui post  vacant se pot înscrie persoanele,care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 -au cetățenia Republicii Moldova

-cunosc limba romănă scris sau vorbit

-sunt în capacitate deplină de exercițiu

-starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată prin certificat medical eliberat de medicul de familie

-nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni

-licențiat în specialitate pentru postul respectiv

 


Pentru ocuparea funcţiei vacante,  solicitantul  va prezenta următoarele documente pînă la data limită :

 • Cererea de înscriere la concurs

 • Copia Diplomei de absolvire și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau înstruiri;

 • Copia Buletinului de identitate;

 • Copia Carnetului de muncă;

 • Pentru tinerii specialişti - Îndreptarea Ministerului Sănătăţii;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau cazier juridic 

 • Curriculum vitae

 • Certificat de categorie;

 • Certificat de examen medical care atestă starea sănătății.

 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă

 În cazul prezentării unui tînăr specialist la funcția vacantă cu îndreptare de la Ministerul Sănătății concursul la postul dat se anulează și va fi angajat tînărul specialist.


Date de contact:Natalia Garaba,secretarul comisiei de concurs.

 Telefon mobil: 060001360  Telefon fix:0 243 26480