IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte

Cojocaru Alexandru     Director

Telefon / Fax

 

(243)26094

 

mail:srcauseni@gmail.com  

Vice-director Exari Valeriu (243)26478

Biroul de informații 0(243)


                  

Ion Arsenie Ciobanu

060001408

                      

Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media

                        
 

Reanimația(ATI) 0(243)26490

 

Unitatea Primiri Urgențe 0(243)264 89


 Registratura(Policlinica) 0(243)26921

 

 

 

 

 

Posturi Vacante

Posturi Vacante
Anunț de concurs la funcția vacantă de șef de farmacie spitalicească


Administrația IMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" anunță concurs pentru postul vacant de șef de farmacie(diriginte) din data de 1 octombrie 2017.Termenul limită de depunere a dosarului este 11 octombrie 2017.


La concurs pentru ocuparea acestui post  vacant se pot înscrie persoanele,care îndeplinesc următoarele condiții generale:


 -au cetățenia Republicii Moldova

-cunosc limba romănă scris sau vorbit

-sunt în capacitate deplină de exercițiu

-starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată prin certificat medical eliberat de medicul de familie

-nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni

-licențiat în specialitate provizor

-experiență de activitate în domeniul farmaceutic 

 


Pentru ocuparea funcţiei vacante

Șef de farmacie-diriginte

prezentați următoarele documente pînă la data limită 11.10.2017


 • Cererea de înscriere la concurs

 • Copia Diplomei de absolvire și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau înstruiri;

 • Copia Buletinului de identitate;

 • Copia Carnetului de muncă;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau cazier juridic 

 • Curriculum vitae

 • Certificat de categorie;

 • Certificat de examen medical care atestă starea sănătății.

 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă


Date de contact:

Natalia Garaba,secretarul comisiei de concurs.

Telefon mobil: 060001360  Telefon fix:0 243 26480


Aministrația IMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" anunță concurs pentru posturi vacante

( din 1 octombrie 2017)

1)Șef de secție boli infecțioase

    2)Medici la următoarele specialități

Unitat. Primiri Urgente Medici Urgentiști Gărzi 2
Secția Pediatrie Medic Pediatru Zilnic 1
Secția Consultații Medic Radiolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Geriatru Zilnic 1
Secția Consultații Medic Oncolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Narcolog Zilnic 1
Secția Consultații Medic Fizioterapeut Zilnic 1
Secția Consultații Medic ORL Zilnic 1
Secția Obstetrică Medic Obstetrician Gărzi 1
Secția Reanimare Medic ATI Gărzi 1
Secția Terapie Acută Medic-Internist Zilnic 2
Secția Morfopatologie Medic morfopatolog Zilnic 1
Secția Obstetrică Medic Neonatolog Zilnic 1

La concurs pentru ocuparea unui post  vacant se pot înscrie persoanele,care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 -au cetățenia Republicii Moldova

-cunosc limba romănă scris sau vorbit

-sunt în capacitate deplină de exercițiu

-starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată prin certificat medical eliberat de medicul de familie

-nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni

-licențiat în specialitate pentru postul respectiv

 

  Pentru ocuparea funcţiei vacante,  solicitantul  va prezenta următoarele documente obligatoare la data limită 20.10.2017:

 • Cererea de înscriere la concurs

 • Copia Diplomei de absolvire și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau înstruiri;

 • Copia Buletinului de identitate;

 • Copia Carnetului de muncă;

 • Pentru tinerii specialişti - Îndreptarea Ministerului Sănătăţii;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau cazier juridic 

 • Curriculum vitae

 • Certificat de categorie;

 • Certificat de examen medical care atestă starea sănătății.

 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă

 În cazul prezentării unui tînăr specialist la funcția vacantă cu îndreptare de la Ministerul Sănătății concursul la postul dat se anulează și va fi angajat tînărul specialist.


Date de contact:Natalia Garaba,secretarul comisiei de concurs.

Telefon mobil: 060001360  Telefon fix:0 243 26480

Ion Ciobanu,responsabil de comunicare cu publicul și mass-media.


Aministrația IMSP SR Căușeni "Ana și Alexandru" anunță concurs pentru posturi vacante pentu specialişti cu studii medii speciale (asistente medicale) 10.09.2016

 

Secția Funcția Regim de lucru Posturi
Internare Asistentă medicală Gărzi 1
Terapie acută Asistentă medicală Gărzi 1
Laborator urgențe Felcer-laborant Gărzi 1
Reanimare Asistentă medicală Zilnic 1

La concurs pentru ocuparea unui post  vacant se pot înscrie persoanele,care îndeplinesc următoarele condiții generale:

 -au cetățenia Republicii Moldova

-cunosc limba romănă scris sau vorbit

-sunt în capacitate deplină de exercițiu

-starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată prin certificat medical eliberat de medicul de familie

-nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni

-licențiat în specialitate pentru postul respectiv

 


Pentru ocuparea funcţiei vacante,  solicitantul  va prezenta următoarele documente pînă la data limită 01.10.2016:

 • Cererea de înscriere la concurs

 • Copia Diplomei de absolvire și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau înstruiri;

 • Copia Buletinului de identitate;

 • Copia Carnetului de muncă;

 • Pentru tinerii specialişti - Îndreptarea Ministerului Sănătăţii;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale sau cazier juridic 

 • Curriculum vitae

 • Certificat de categorie;

 • Certificat de examen medical care atestă starea sănătății.

 • 2 referințe de la locurile anterioare de muncă

 În cazul prezentării unui tînăr specialist la funcția vacantă cu îndreptare de la Ministerul Sănătății concursul la postul dat se anulează și va fi angajat tînărul specialist.


Date de contact:Natalia Garaba,secretarul comisiei de concurs.

 Telefon mobil: 060001360  Telefon fix:0 243 26480

Ion Ciobanu,responsabil de comunicare cu publicul și mass-media. 11.09.2016