IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Informaţie despre Instituţie  Consiliul de Administrare

Consiliul de Administrare

 • Şedinţe
 •  

  Consiliul administrativ
   
  • Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activitatii IMSP Spitalul raional Căuşeni.
  • Consiliul administrativ este constituit de catre Fondator pe un termen de 3 ani şi îşi exercita atributiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
  • Consiliul administrativ are urmatoarele atribuţii exclusive:
  a) examinarea si aprobarea planurilor de activitate al IMSP Spitalul raional Căuşeni;
  b) examinarea si aprobarea rapoartelor trimestriale si anuale privind activitatea IMSP Spitalul raional Căuşeni şi prezentarea lor pentru informare Fondatorului;
  c) examinarea şi prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan) si a modificarilor la acestea, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Spitalul raional Căuşeni si Compania Naţională de Asigurari în Medicina;
  d) aprobarea listelor de tarifare a salariaţilor IMSP Spitalul raional Căuşeni;
  e) aprobarea planurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor si lucrarilor.
  • Consiliul administrativ al IMSP Spitalul raional Căuşeni este compus din 5 persoane, inclusiv:
  a) reprezentantul Fondatorului (Preşedintele consiliului);
  b) reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurari în Medicina (vicepreşedinte);
  c) reprezentantul colectivului de munca, ales la adunarea generală a colectivului prin votul majoritaţii celor prezenţi sau delegat de comitetul sindical al instituţiei;
  d) reprezentantul unei asociaţii non-guvernamentale din domeniul sănătăţii;
  e) directorul.
  • Preşedintele consiliului convoaca şi conduce şedinţele Consiliului administrativ. În absenta Preşedintelui, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vice-preşedinte.
  • Şedintele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
  • Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o data pe trimestru.
  • Şedintele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de catre Preşedintele consiliului:
  a) din iniţiativa acestuia;
  b) la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
  c) la cererea Fondatorului;
  d) la cererea Directorului.
  • Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei Consiliul administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
  • La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ unui alt membru al consiliului sau altei persoane.
  • Deciziile Consiliului administrativ se adoptă prin votul majoritar al membrilor consiliului prezenţi la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul Presedintelui Consiliului administrativ este decisiv.

   

  Membii Consiliului administrativ al IMSP Spitalul raional Căuşeni
  • Preşedinte - Nicolae Gorban (Preşedintele raionului Căuşeni)
  • membru     - Eduard Cojocaru (Directorul AT Căuşeni al CNAM)
  • membru     - Valentina Vasilev (reprezentantul colectivului)
  • membru     - Vera Ciuchitu(Asociatia psihologilor Causeni)
  • membru     - Exari Valeriu(Vice-director IMSP SR Căuşeni)