IMSP SR Causeni
home mail network
minister

Contacte


Cojocaru Alexandru     Director


mail: srcauseni@gmail.com


Telefon / Fax  0(243) 26094

 

 


Vice-director Exari Valeriu 


 

Telefon: 0 (243) 26478

 

 


Responsabil de comunicare cu publicul și mass-media


Ion Arsenie Ciobanu

mail: iciobanu1998@gmail.com


Telefon:060001408


 


Registratura(Policlinica)

Telefon: 0(243)26921


 

Biroul de Informații

Telefon: 0(243) 267 21

 

Unitatea Primiri Urgențe   Telefon: 0(243)26489


 

Reanimare (ATI)

Telefon: 0 (243) 264 90

 

 

 

 

 

Informaţie despre Instituţie  Domeniul de activitate

Domeniul de activitate

  • Scopul principal al IMSP Spitalul raional Căuşeni "Ana şi Alexandru" este fortificarea sătatii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea si dezvoltarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.

  • IMSP Spitalul raional Căuşeni"Ana şi Alexandru" are urmatoarele obiective majore:

a) sporirea accesibilitii populaţiei la asistenţa medicală de performanţă;

b) asigurarea asistenţei medicale de nivel secundar pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistenta medicala primară;

c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului si respectarea drepturilor acestuia;

d) asigurarea suportului consultativ-metodic si informaţional în realizarea asistenţei medicale integrate.

  • Pentru realizarea scopului si obiectivelor menţionate IMSP Spitalul raional Căuşeni "Ana şi Alexandru" este mandatat cu urmatoarele atribuţii funcţionale:

a) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurarii obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Natională de Asigurări în Medicina şi cu actele normative în vigoare;

b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale si prevederile legale;

c) prestarea de servicii medicale contra plata, în baza actelor normative în vigoare;

d) procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum si altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achizitii si a Regulamentului cadru;

e) darea în arenda a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe si vînzarea cu acordul Fondatorului a mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Spitalul raional Căuşeni;

f) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament si protocoalelor clinice aprobate etc.);

g) colectarea, crearea si gestionarea eficienta a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informatiilor despre activitatea IMSP Spitalul raional Căuşeni;

h) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de baza (spalatorii, alimentaţie, reţele de comunicaţii, de canalizare etc.);

i) Conlucrarea cu alti prestatori de servicii medicale, asigurarea integrităţii si continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei medicale;

k) organizarea si participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;

l) efectuarea altor activitati permise de legislatia în vigoare.

  • IMSP Spitalul raional Căuşeni"Ana şi Alexandru"  presteaza serviciile medicale de tipurile si spectrul stipulate în Nomenclatorul institutiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sanatatii conform prevederilor art.4 alin.(5) al Legii Ocrotirii sanatatii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în conformitate cu normativele de activitate (de personal, de paturi, norme alimentare, etc.) si cu tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.